De bedrijfsarts en toegang tot de werkplek

De bedrijfsarts en toegang tot de werkplek voor onafhankelijk advies

Net als de huisarts heeft de bedrijfsarts beroepsgeheim. Hij geeft advies naar eigen inzicht en is onafhankelijk van de werkgever.  Hij werkt samen met de preventiemedewerker en andere arbodienstverleners. De bedrijfsarts moet volgens de Arbowet ook overleg voeren met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) en betrokken medewerkers. Zo krijgt hij beter zicht op het beleid voor veilig en gezond werken, en de mogelijkheden om dit beleid te verbeteren. De bedrijfsarts en toegang tot de werkplek: een logische zaak dus.

Advies van de bedrijfsarts

Een medewerker kan voor advies over gezond en veilig werken altijd terecht bij de bedrijfsarts. Ook als hij niet ziek is. Is een medewerker wel ziek, dan informeert de bedrijfsarts over wanneer hij of zij weer aan het werk kan. Ook adviseert de bedrijfsarts over de mogelijkheden voor (gedeeltelijke) werkhervatting en mogelijke aanpassingen van de werkplek. Hierbij kan het natuurlijk van belang zijn voor een goed advies om de situatie ter plekke goed te kennen.

Bedrijfsarts en toegang tot de werkplek

Wist je dat je verplicht bent om de bedrijfsarts toegang te geven tot de werkomgeving van je medewerkers? hiervoor is natuurlijk een goede reden. Namelijk dat de bedrijfsarts de samenhang tussen omstandigheden op de werkplek en risico op gezondheidsklachten goed in kan schatten en dus inzicht kan geven in het voorkomen van risico’s en het scheppen van de voorwaarden voor herstel.

Inzicht dankzij een bedrijfsarts

Als werkgever ben je verplicht de bedrijfsarts toegang te geven tot de werkplek van een medewerker die verzuimt. Waarom? Een bedrijfsarts heeft kennis over beroepsziekten. De arts kan bovendien samenhang vinden in gezondheidsklachten van diverse medewerkers die hem bezoeken. Een bezoek aan de werkplek kan zaken dus verhelderen. Kortom: een goede redenen om de bedrijfsarts of andere deskundigen toegang te verlenen tot de werkplek en hem inzage te geven voor zaken als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en PMO.

Meer weten over alle wettelijke verplichtingen? Neem even contact op.