WGA voorkomen

WGA voorkomen: waarom het loont

Basis Arbodienst kan je helpen een WGA te voorkomen. Waarom is dit zo belangrijk? Zodra een werknemer langdurig uitvalt uit het arbeidsproces wordt door de overheid van de werkgever verwacht om er alles aan te doen om de werknemer te re-integreren. Bij een onvoldoende inspanning op dit gebied volgen soms zeer stevige financiële sancties. Het loont dan ook om een arbodienst te betrekken in dit proces om zo arbeidsongeschiktheid te beperken en sancties te voorkomen.

Arbeidsongeschiktheid beperken

Als een medewerker meer dan 42 weken ziek is en er wordt niet ingegrepen, dan ligt arbeidsongeschiktheid op de loer. Heb jij te maken met een medewerker die al 42 weken ziek is? Dan ben je verplicht een verzuimmelding te doen aan het UWV volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Daarom is het belangrijk om nog eens heel goed het dossier door te nemen en te bekijken of alles op orde is.

Bij ziekte betaalt een werkgever twee jaar lang het loon door. Na twee jaar kan een WIA-uitkering worden aangevraagd. Bij de WIA-aanvraag beoordeelt het UWV of de werkgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Het UWV beoordeelt of de werkgever er aantoonbaar alles aan heeft gedaan om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Heeft een werkgever niet voldaan aan de verplichtingen? Dan volgt een loonsanctie van één jaar. Dit betekent dat de werkgever nóg een jaar het loon moet doorbetalen. In dat jaar krijgt de werkgever de kans om alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen.

Zodra de werkgever denkt hieraan te hebben voldaan, wordt dit voorgelegd aan het UWV. Dit kan leiden tot een verkorting van de loonsanctie, bijvoorbeeld tot een half jaar.

Basis Arbodienst helpt je met een WGA voorkomen. Door een analyse te maken van de situatie helpt Basis Arbodienst om arbeidsongeschiktheid te beperken. Meer weten?