Belastbaarheidsonderzoek

Mogelijkheden inventariseren

Als een medewerker uitvalt wegens ziekte dan is niet altijd duidelijk hoeveel werk hij aankan. Een belastbaarheidsonderzoek beantwoordt de vraag of en hoe de medewerker belast wordt door het werk. Het stelt vast welke fysieke en psychische beperkingen er zijn, en hoe permanent deze zijn. Ook ontdek je tijdens een belastbaarheidsonderzoek wat het werkvermogen van de medewerker is.

Belastbaarheidsonderzoek door Basis Arbodienst

Kan een medewerker zijn eigen werk niet meer doen? Dan wordt in zo’n onderzoek beoordeeld welke mogelijkheden er wél zijn om (tijdelijk) passend werk te verrichten. Basis Arbodienst adviseert bovendien over mogelijke aanpassingen in het werk of de werkplek waarmee het werkvermogen verbeterd wordt.

Een belastbaarheidsonderzoek schept duidelijkheid:

Belastbaarheidsprofiel

Onze bedrijfsarts stelt een belastbaarheidsprofiel op van de medewerker. Dat geeft inzicht in de klachten en beperkingen. We focussen vooral op wat iemand nog wel kan. Daarmee gaan we samen met jou aan de slag, om ervoor te zorgen dat je medewerker weer inzetbaar wordt. Of dit nu is in spoor 1 of in spoor 2.

Meer weten?

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie >