Klachtenreglement

Hier lees je het klachtenreglement van Basis Arbodienst. Basis Arbodienst voert haar diensten zo goed mogelijk uit. Inhoud van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening zijn onze focuspunten.

Ben je ondanks onze goede zorgen niet tevreden over de dienstverlening? Dan kun je een klacht indienen. Met jouw hulp verbeteren we onze dienstverlening graag. Basis Arbodienst heeft daarom een duidelijke klachtprocedure. We vinden het belangrijk dat je gehoord wordt. Wij streven ernaar klachten binnen drie weken af te handelen.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

  • Je kunt je klacht schriftelijk insturen, bij voorkeur via mail. Je mail is dan het uitgangspunt van de behandeling van de klacht, en niet een eventuele interpretatie van de klacht volgens onze medewerker(s). Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging bij het insturen van een klacht. De klacht wordt onderzocht door de onze klachtenfunctionaris, die voor een toelichting contact met je zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Basis Arbodienst gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.
  • Op basis van de verzamelde informatie doen wij een uitspraak. Als de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven met welke verbeteringen wij het probleem oplossen en herhaling voorkomen. Uiteraard motiveren wij onze visie op een ongegronde en deels gegronde klacht. Je ontvangt van ons een schriftelijke reactie.
  • Als je het met onze reactie oneens bent, kun je binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij Basis Arbodienst. Je wordt dan uitgenodigd om het bezwaar mondeling toe te lichten.
  • Wanneer je vindt dat de klacht door ons niet goed is afgehandeld, dan kun je deze aanmelden bij de Geschillencommissie Arbodiensten te Tilburg.

Twee situaties zijn uitgezonderd van dit klachtenreglement:

  1. Onvrede met een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtprocedure (de klacht is dan niet ontvankelijk). Daarvoor is namelijk het deskundigenoordeel bedoeld (onder bepaalde voorwaarden, zie www.uwv.nl).
  2. Ook als je meent financiële schade te hebben opgelopen door toedoen van Basis Arbodienst wordt niet binnen de klachtprocedure behandeld, maar door management van Basis Arbodienst.

Bekijk ook eens onze algemene voorwaarden.

 

Arnhem, Juli 2021