Arbeidsdeskundig onderzoek

Snel weer aan de slag met het arbeidsdeskundig onderoek

Verantwoord aan de slag met het arbeidsdeskundig onderzoek van Basis Arbodienst. Een medewerker die uitvalt is voor niemand leuk. Het is daarom zaak samen te onderzoeken wat de oorzaken zijn en hoe deze in de toekomst te vermijden zijn. Wanneer de medewerker weer aan de slag gaat is het dan ook zaak de juiste voorwaarden te scheppen voor duurzaam herstel en gezonde werkomstandigheden die passend zijn.

Mogelijkheden om het werk te hervatten

Als je medewerker na lange afwezigheid weer volledig aan de slag is, stoppen de meeste arbodiensten hun dienstverlening. Je medewerker heeft immers zijn werk hervat en dat was het doel.

Wij hebben daar een andere kijk op. We houden na de werkhervatting contact, zowel met je medewerker als met jou. Goede nazorg is belangrijk om te zorgen dat de nieuw hervonden balans blijvend is. Vaak is dat namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt.

Arbeidsdeskundig onderzoek van Basis Arbodienst

Voordat er een arbeidsdeskundig onderzoek kan worden uitgevoerd stelt de bedrijfsarts dan een lijst op met de beperkingen en de mogelijkheden waarmee de werknemer te maken heeft. Bovendien geeft de bedrijfsarts aan wanneer het nodig is een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. De arbeidsdeskundige maakt een rapport op en geeft duidelijk aan wat de mogelijkheden zijn van re-integratie binnen het eigen werk of eigen bedrijf.

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Basis Arbodienst is de basis voor vervolgstappen in de re-integratie. Als de situatie in jouw bedrijf in eerste instantie geen mogelijkheden biedt, dan gaan wij nog een stapje verder. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden buiten het eigen werk of zelfs het eigen bedrijf.

Duidelijk over de re-integratie

Duidelijkheid dus. Zowel voor je medewerker als voor jou als werkgever. Basis Arbodienst heeft een eigenwijze kijk op hoe je dat aanpakt en wanneer je een arbeidsdeskundig onderzoek kunt of moet doen. We hebben een team van ervaren specialisten die je daarbij helpen.

Wil je meer weten over onze aanpak en mogelijkheden?