Casemanagement WGA

Casemanagement WGA iets voor jou?

De WGA kan grote gevolgen hebben voor jou als ondernemer wanneer een werknemer langdurig uitvalt. Je draagt namelijk meer verantwoordelijkheid dan voorheen, zowel voor de re-integratie al op financieel vlak. Je krijgt bovendien te maken met het UWV en verzekeraars. Om de communicatie met deze partijen en tussen werkgever en werknemer op koers te houden bieden wij casemanagement WGA. Een casemanager helpt je om de juiste uitkomsten te bereiken en kan je veel geld schelen. Hier lees je waarom.

Eigenrisicodragerschap WGA

Heb je gekozen voor eigenrisicodragerschap WGA? Is je medewerker langer dan 2 jaar (104 weken) ziek en stroomt hij in de WGA? Dan is de kans groot dat de begeleiding stopt, bijvoorbeeld omdat je het zelf niet bijhoudt en je huidige arbodienst er niet op let. Daar ligt een groot risico voor jou als werkgever!

Een ex-medewerker met een WGA-uitkering zou juist extra aandacht moeten krijgen. Ben je eigenrisicodrager voor de WGA-instroom? Dan is zo’n dossier een zeer grote kostenpost. Een post die maar liefst 10 jaar aanhoudt na instroom in de WGA.

Instroom in de WIA heeft grote gevolgen. Als werkgever ben je verplicht om de WGA-uitkering 10 jaar voor je rekening te nemen. Je bent ondertussen ook nog verantwoordelijk voor de re-integratie. Als je ex-medewerker niet meewerkt, moet je als werkgever passende maatregelen of sancties treffen.

Wat houdt casemanagement WGA in?

Wij voeren een analyse uit op je WGA-dossiers. Daarbij beoordelen wij een dossier op de volgende aspecten:

  • Is de claim juist beoordeeld en vastgesteld en klopt de beschikking van het UWV?
  • Is er sprake van no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting)?
  • Kun je bezwaar maken tegen de beschikking van het UWV?
  • Is er sprake van een gewijzigde situatie en moet er een herbeoordeling WGA worden aangevraagd?
  • Zijn er inmiddels mogelijkheden om alsnog met re-integratie aan de slag te gaan?
  • Wil je verzekeraar meefinancieren bij re-integratie?
  • Is je medewerker duurzaam arbeidsongeschikt en moet er op die grond een herbeoordeling IVA worden aangevraagd?

Wil je gebruik maken van onze expertise casemanagement WGA?