Basis Arbodienst: de arbodienst met Voorzorg

Voorzorg en preventie

Voorzorg: zorgen dat iets niet gebeurt. Handelen om problemen te voorkomen. Het lijkt zo simpel maar in de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk om met voorzorg te handelen. Om daar oog en oor voor te hebben. Voorzorg kost ook nog geld. Maar wist je dat het op termijn juist geld oplevert?

Basis Arbodienst handelt liever uit voorzorg. Zo voorkom je het ziekmelden van een medewerker, bijvoorbeeld door sluimerende conflicten aan te pakken. Of door te kijken of er een onderliggende oorzaak is voor frequent verzuim. Want voorkomen is Basis Arbodienst dan genezen.

Oorzaken van ziekteverzuim

Er zijn veel oorzaken voor verzuim. Zo ontstaat verzuim niet altijd door het werk zelf. Sterker nog: 58% van alle verzuim heeft helemaal niets te maken met het werk. Mensen worden bijvoorbeeld ziek van niet-medische problemen zoals moeilijkheden op het werk, relatieproblemen of schulden. Daar krijg je als werkgever indirect mee te maken.

Een aantal feiten over verzuim:

  • 45% van alle mensen verzuimt wel eens.
  • Gemiddeld meldt iedere werknemer zich 1 keer per jaar ziek.
  • 43% van alle ziekteverzuim komt door griep en verkoudheid.
  • Na 5 dagen verzuim is 35% van de werknemers nog ziek.
  • Na 10 dagen is dat nog slechts 13,3%.
  • Na 6 weken is 9% van de werknemers nog ziek.

Zomaar even een greep uit wat feiten waardoor je verzuim van medewerkers en met name hoe daarmee om te gaan anders gaat bekijken. Als arbodienst richten wij ons daarom graag op wat écht nodig is voor jou en je werknemer. Want als je dit allemaal weet, dan kun je toch in eerste instantie beter aandacht geven aan de medewerkers die aandacht nodig hebben? Dan kun je toch door tijdig te signaleren uitval juist voorkomen? Dan zorg je er toch samen met je medewerker voor dat hij vitaal is en inzetbaar blijft? Dan los je problemen toch samen op? Kortom: dan handel je uit voorzorg!

Preventief spreekuur van de bedrijfsarts >

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) >