Arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie voorkomt uitval

Arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie vormen belangrijke schakels in de strijd tegen verzuim, uitval en arbeidsongeschiktheid op langere termijn. Onze arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten zorgen ervoor dat je medewerkers op een gezonde en verantwoorde manier hun werk doen. Dat doen ze door vroegtijdig fysieke klachten te signaleren om zo uitval te voorkomen. Ook het adequaat behandelen van klachten helpt om re-integratie verantwoord vorm te geven.

Met de arbeidsfysiotherapeut aan de slag

Hoe kun je bij fysieke klachten je werk op een juiste manier voortzetten of oppakken? Samen met de arbeidsfysiotherapeut kan je medewerker gericht aan de slag. Klachten worden vaak veroorzaakt door de werkhouding, de werkplek, de taken, de werkduur en de organisatie van het werk. En daar zijn allerlei oplossingen voor te bedenken.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

Een arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt individuele medewerkers om fysieke klachten te voorkomen of verhelpen. Hij of zij houdt zich bezig met aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die veroorzaakt zijn door werk of het werken belemmeren. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

Arbeidsfysiotherapie of bedrijfsfysiotherapie?

Het verbeteren van de algehele arbeidsomstandigheden is meer het werk van de bedrijfsfysiotherapeut. Dat is vaak dezelfde persoon die werkt vanuit een andere specialisatie. Hij doet onderzoek om te voorkomen dat medewerkers klachten ontwikkelen. Dan kan bijvoorbeeld door aanpassingen in de werkwijze of de werkplekinrichting en door voorlichting en training te geven aan  je medewerkers over zaken als werkhouding en ergonomie van de werkplek.

Arbeidsfysiotherapeut of bedrijfsarts?

Soms heeft een medewerker meer baat bij begeleiding door een arbeidsfysiotherapeut dan hulp van de bedrijfsarts. Waarom zou je bij lichamelijke klachten niet die snelle duidelijkheid willen hebben en direct een arbeidsfysiotherapeut inschakelen?

Meer weten of de mogelijkheden en de (eventuele) vergoeding van de zorgverzekeraar?