Disclaimer

Bij gebruik van de website stem je in met de disclaimer van Basis Arbodienst. Op deze pagina wordt de inhoud van de disclaimer toegelicht. Daarnaast hebben wij ook algemene voorwaarden die je kunt bekijken en een privacybeleid.

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de informatie op deze website is van Basis Arbodienst. Gebruik van de informatie van de website is vrijblijvend. Je mag het niet kopiëren, verspreiden of misbruiken. De informatie en materialen die je hier vindt mogen alleen worden hergebruikt met schriftelijke toestemming van Basis Arbodienst.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Basis Arbodienst houdt de informatie op de website zo actueel mogelijk. Enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid accepteren wij niet. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om informatie alsmede materiaal te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie of materiaal als er via hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden.

Basis Arbodienst kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen disclaimer

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer tref je op de website van Basis Arbodienst de meest recente versie aan.

Arnhem, Juli 2021