Aandacht voor jou!

Basiscontract arbo van Basis Arbodienst

Iedere werkgever is verplicht een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Ook al heb je maar één werknemer in dienst. Daarom bedachten wij Basis Arbodienst. Een arbodienst waar je slechts één pakket kunt afsluiten. Daarmee regel je tegen lage kosten een solide basis voor een uitgekiend arbo beleid. Daarna zetten we alle benodigde stappen in goed overleg met jou. Op verrichtingenbasis. Geen ingewikkelde of dure pakketten waarvan je nauwelijks gebruik maakt, maar uitsluitend betalen voor wat je gebruikt. Dus je betaalt nooit teveel!

Dienstverlening op maat. Waar we de juiste aandacht geven waar en voor wie dat nodig is. We passen ons aan op de behoeften binnen jouw bedrijf en gaan net die stap verder. Maar bovenal zetten wij een basis neer waarmee je verder kunt.

Moeite doen, dat is waar Basis Arbodienst voor staat!

Arbobeleid in overeenstemming met de arbowet

In je organisatie loop je tegen veel zaken aan op het gebied van werk en gezondheid. Nadat we de basis hebben gelegd voor een verantwoord arbo beleid dat aansluit bij de eisen van de Arbowet, staan onze collega’s voor je klaar om je bij elke verdere stap te begeleiden.

Aandacht voor jou, dat is ons uitgangspunt. En dienstverlening op maat.

Basis Arbodienst ondersteunt niet alleen in de 104 weken dat een medewerker ziek kan zijn. Met ons team van specialisten helpen we ook graag om uitval te voorkomen. Moet een medewerker een WIA aanvraag indienen? Ook dan staan we klaar, van aanvraag tot administratieve taken richting het UWV.

Voorzorg

Basis Arbodienst staat altijd aan je zijde. Heb je een preventief beleid en hoe zit dat in elkaar? Heb je langdurig arbeidsongeschikten die bij jou uit beeld zijn en inmiddels door het UWV zijn overgenomen? En loopt dat allemaal goed of mag daar wel eens actie op ondernomen worden?

Wij streven naar een aanpak die past bij jouw organisatie. Voorzorg, noemen we dat.

Ontzorg

Wil je als werkgever volledig ontzorgd worden? Dat kan. Wil je het meeste zelf doen, met een minder actieve rol vanuit de arbodienst? Ook dat is mogelijk.

We helpen je in de keuze voor begeleiding die past bij jouw organisatie. Basis Arbodienst ontzorgt.

Nazorg

Als je medewerker na lange afwezigheid weer volledig aan de slag is, dan houden we nog even contact. Zowel met je medewerker als met jou. Goede nazorg is belangrijk om te zorgen dat de nieuw hervonden balans blijvend is. Wij helpen je daar graag bij.

Samenwerken met een Arbodienst

Wij worden met enige regelmaat gebeld door (kleinere) werkgevers. We hebben een zieke medewerker maar nog geen arbodienst. Dus wat moeten we nu doen? Een zieke medewerker die al ruim een half jaar ziek is, dat is echt geen uitzondering. Hoe kan dat?

Misschien omdat je nog nooit een zieke hebt gehad en dus dacht ‘laat die arbodienst maar zitten’. Wij hebben wat aandachtspunten waar je bij de samenwerking met een arbodienst op moet letten op een rijtje gezet.

Heb je nog geen contract met een arbodienst?

Het komt vaak voor dat bedrijven helemaal geen arbodienst hebben  en deze te laat de inschakelen als ze met verzuim te maken hebben. Je denkt dat je medewerker met een paar dagen rust wel weer aan het werk kan, of je denkt er gewoon helemaal niet bij na. Maar doe dat maar wel want je hebt te maken met de Wet Verbetering Poortwachter en wettelijke termijnen die het UWV oplegt. Ben je te laat dan riskeer je een boete.

Verzuim niet melden of bespreken

Deze komt ook regelmatig voor. Bedrijven die denken, een griepje dat meld ik maar niet aan mijn arbodienst. En dan blijkt na een paar weken of soms maanden dat een werknemer nog ziek is, maar er niets mee gedaan is. Intern gedoe want hoe kan dat nou en wie heeft er een fout gemaakt. Onze tip, gewoon alles melden bij de arbodienst. Want daar zijn we voor!

Basis Arbodienst is je pro-actieve partner

Een arbodienst hoort je alerte en pro actieve partner te zijn. Medewerkers die regelmatig kort verzuimen, daar moet je wat mee. Dat hoor de arbodienst bij je aan te kaarten, en je mag zelfs verwachten dat de arbodienst een voorstel doet om het fenomeen frequent verzuim aan te pakken. Daarom is het ook goed om kort verzuim met je arbodienst te bespreken. Frequent kort verzuim is namelijk een voorbode van langdurige uitval.

De arbodienst regelt het wel

Dat kan uiteraard. Maar vergeet niet dat aan alles dat een arbodienst voor je doet een prijskaartje hangt. En dus dat alles wat je zelf kunt en wilt doen je geld bespaart. Natuurlijk is het zo dat je nou juist omdat je niet overal kennis van kunt hebben leunt op de kennis en de hulp van je arbodienst.

Maar…maak duidelijke afspraken wat je van de arbodienst verwacht en wat ook niet. Duidelijke afspraken en heldere communicatie voorkomt misverstanden en irritatie.

Evalueer de dienstverlening en de financiën

Als het goed is trekt de arbodienst minimaal ieder half jaar bij je aan de bel. En vragen ze hoe de dienstverlening wordt ervaren. En of de keuze voor de vorm van samenwerking de juiste is geweest.

Basis Arbodienst heeft uitsluitend een aansluittarief

Gewoon omdat we denken dat dat voor beide partijen een faire afspraak is. Maar het is wel zo dat we telkens kijken hoe het financiële plaatje eruit ziet en je als klant daardoor niet tegen te hoge kosten aanloopt. Ieder halfjaar maken een verzuimrapportage en maken we de kosten inzichtelijk.

Voorbeeld vragen:

  • Wat verwachtte je vooraf van de samenwerking en hoe bevalt deze in de praktijk?
  • Hoe bevalt de samenwerking met de casemanager?
  • Wat vindt je van de bedrijfsarts?
  • Wat vindt je van de kosten ontwikkeling?
  • Wil je meer zelf doen en minder aan de arbodienst overlaten?
  • Ontzorgt de arbodienst je en zijn ze proactief?

Overstappen naar een andere arbodienst?

Overstappen naar Basis Arbodienst? Bel ons (085 4835804) of vul het contactformulier in, dan maken we snel een afspraak en leggen we je uit (of leggen onze klanten je uit) hoe Basis Arbodienst samenwerkt met onze relaties en waarom dat zo goed bevalt.

Onze diensten

Een kleine greep uit onze dienstverlening: