Nazorg

Nazorg voor duurzaam herstel

Als je medewerker na lange afwezigheid weer volledig aan de slag is, stoppen de meeste arbodiensten hun dienstverlening. Je medewerker heeft immers zijn werk hervat en dat was het doel. Wij doen dat beter. Nazorg is namelijk een belangrijke randvoorwaarde voor duurzaam herstel.

Contact houden

We houden na de hervatting van het werk graag contact, zowel met je medewerker als met jou. Goede nazorg is belangrijk om te zorgen dat de nieuw hervonden balans blijvend is. Vaak is dat namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt.

Nazorg: weer aan het werk

Als een medewerker langer is weggeweest, dan heeft hij collega’s lang niet gezien of zelfs gesproken. We weten allemaal wat dat betekent: uit het oog, uit het hart. Zijn plek in het team is veranderd en zijn afwezigheid valt minder op. Is dat bewust? Zeker niet! Maar het is wel hoe het vaak gaat. De dagelijkse gang van zaken gaat immers gewoon door, ook als een van je medewerkers afwezig is.

Juist daarom biedt Basis Arbodienst nazorg! Omdat we weten dat het daar vaak aan schort. Dat er vaak nog veel moet gebeuren, ook als iemand alweer aan het werk is. Er ligt conflict op de loer, want je medewerker voelt zich niet meer thuis. Hij moet wennen, en hulp daarbij is belangrijk.

Aan het werk na Covid-19

Kijk bijvoorbeeld wat Covid-19 met ons werkende leven gedaan heeft. Het nieuwe normaal betekende vooral zoveel mogelijk thuiswerken. Kunnen we ook weer terug naar het oude normaal? En willen we dat ook? Of is de manier waarop we als collega’s met elkaar omgaan voorgoed veranderd? Is de wijze van contact leggen en onderhouden met klanten en leveranciers voor altijd veranderd?

Kortom: deze lastige periode heeft veel teweeggebracht op het gebied van werk en gezondheid. Daarin is begeleiding hoognodig.

Cao-regelingen zwaar werk

We moeten steeds langer doorwerken. Hoe realistisch dat is, vraagt helaas niet iedereen zich af. Want hoe ga je bijvoorbeeld om met zware beroepen?

Stel je voor: je medewerker is langere tijd uitgevallen. Hij gaat weer aan het werk in een re-integratietraject, maar de vraag is hoe hij het vol moet houden tot aan zijn pensioen. Er zijn daarom steeds meer cao’s waar een zwaar-werk-regeling is ingebouwd. Dat biedt mogelijkheden. Basis Arbodienst bespreekt die mogelijkheden graag. Samen met jou en je medewerker kijken wij hoe het Basis Arbodienst kan, zodat iedere medewerker gezond zijn pensioen haalt.

Wij maken een plan voor de nazorg van je medewerkers die er wat langer uit zijn geweest. We ondersteunen je ook graag in de uitvoering. Aandacht waar aandacht nodig is: daarom zijn wij Basis Arbodienst.

Meer weten over hoe wij daar tegenaan kijken?