Verzuim en verzuimbegeleiding

Verzuim en absentie

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Verzuim houdt kortgezegd in dat een medewerker niet op het werk verschijnt en hiervoor ziekte als reden opgeeft. Maar er zijn meer oorzaken behalve ziekte waarom iemand even niet kan werken.

Ziekteverzuimbeleid van Basis Arbodienst

Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Je betaalt het loon (deels) door en je moet vervanging regelen voor de zieke medewerker. Daardoor leid je waarschijnlijk omzet- of productieverlies. En dan moet je ook nog rekening houden met de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Dan kun je maar beter een deskundige partner hebben om grip te krijgen op ziekteverzuim. Basis Arbodienst is die deskundige partner.

Langdurig verzuim

Medewerkers zijn soms ziek, daar kan geen werkgever omheen. Vaak gaat het dan om kortdurend ziekteverzuim. Heeft iemand bijvoorbeeld een simpel griepje of een luchtweginfectie, dan is de medewerker meestal snel weer op de been.

Frequent kortdurend (ziekte)verzuim kan echter ook andere oorzaken hebben dan een ziekte. Bijvoorbeeld een fragiel gestel, werkstress, een conflict op het werk of privéproblemen. In die gevallen bestaat het risico dat een medewerker zich vaker ziek zal melden. Dat noemen we frequent kortdurend (ziekte)verzuim.

Als een medewerker meer dan vier weken ziek is spreek je van langdurig ziekteverzuim. Je krijgt dan te maken met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet schrijft voor dat je samen met je medewerker en met ondersteuning van een gespecialiseerd verzuim­bedrijf moet werken aan zijn of haar re-integratie in het arbeidsproces. Een arbodienst als Basis Arbodienst is dan je aangewezen gespecialiseerde partner.

Verzuimbegeleiding

Als het gaat om verzuim dan maken we verder onderscheid tussen de volgende vormen:

  • Wit verzuim: je medewerker kan niet werken omdat hij echt ziek is.
  • Zwart verzuim: je medewerker meldt zich onterecht ziek, bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen.
  • Grijs verzuim: je medewerker is bijvoorbeeld licht verkouden en kan wel werken, maar meldt zich toch ziek.
  • Roze verzuim: je medewerker is echt ziek, maar komt toch werken met het risico collega’s aan te steken en meer uitval te veroorzaken.

Wil je die zorg allemaal op je nemen? Wij denken dat het voor jou beter is om gewoon lekker te ondernemen, terwijl wij jou ontzorgen en deze verantwoordelijkheid van je overnemen.

Hoe? Dat lees je hier!