Herbeoordeling WGA

Herbeoordeling WGA aanvragen

Herbeoordeling WGA: wanneer is het zinvol dit aan te vragen? Eenmaal verstrekte WGA–uitkeringen worden door het UWV niet actief herbeoordeeld. Voor het aanvragen van herbeoordelingen is een werkgever namelijk zelf verantwoordelijk. Daarbij komt dat UWV te maken heeft met een groot tekort aan verzekeringsartsen, en een oplopend aantal aanvragen.

Het is aan te raden om minimaal één keer per jaar een herbeoordeling aan te vragen. Hierdoor wordt voorkomen dat er onterecht te veel loonkosten en eventuele verhoogde WGA-premies worden afgedragen, en kan er preventief worden bespaard op loonkosten.

Veranderde gezondheid

De gezondheid van een werknemer die een WGA uitkering heeft, kan verbeteren of verslechteren. Er zijn drie situaties denkbaar:

  • De werknemer doet zelf melding bij het UWV van een verandering in zijn gezondheid. Op de website van het UWV kun je een formulier hiervoor invullen;
  • De werkgever vraagt een herbeoordeling aan voor een werknemer;
  • Het UWV zelf besluiten de werknemer uit te nodigen voor een herbeoordeling.

Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de werknemer/werkgever een ontvangstbevestiging en, indien nodig, eventueel een vragenlijst voor aanvullende informatie. Aan de hand van het ingevulde formulier en de informatie die bekend is bij het UWV over de desbetreffende werknemer wordt bepaald of een herbeoordeling nodig is of niet.

Herbeoordelingsgesprek WGA

Als het UWV genoeg informatie heeft ontvangen om de gezondheid en mogelijkheden voor werkhervatting te beoordelen hoeft de werknemer niet op gesprek te komen. Het kan ook zijn dat het UWV meer informatie nodig heeft om de gezondheid van de werknemer te beoordelen. Dan ontvangt de werknemer een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV.

Normaal gesproken zijn dat twee gesprekken. Eerst met een verzekeringsarts van het UWV en daarna met een arbeidsdeskundige van het UWV. De verzekeringsarts kijkt naar de gezondheidssituatie, en beoordeelt of de klachten tijdelijk of blijvend zijn. Wanneer het nodig is voert de verzekeringsarts ook een lichamelijk onderzoek uit.

De arbeidsdeskundige kijkt vooral naar wat in de huidige en toekomstige situatie van de werknemer het arbeidsvermogen is en wat de werknemer daarmee zou kunnen verdienen. Van beide gesprekken wordt een verslag gemaakt.

Beslissing herbeoordeling WGA

Als het UWV over alle informatie beschikt, gaat het UWV over tot de beoordeling. Binnen zes weken ontvangt de aanvrager een brief met daar in de beslissing van het UWV. De brief is een beknopte samenvatting van de beslissing zonder toelichting. Het arbeidsdeskundig rapport (de herbeoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid en de resterende verdiencapaciteit) wordt als bijlage toegevoegd.

Bezwaar maken op WGA herbeoordeling

Als de werkgever of werknemer (of een gemachtigde) het niet eens is met de beslissing van het UWV op de WGA herbeoordeling moet binnen zes weken bezwaar tegen de beslissing zijn ingediend.  Dit kan zowel via het UWV Werkgeversportaal als per post.

WGA herbeoordeling aanvragen

Wil jij dat de casemanager WGA van Basis Arbodienst de dossiers van werknemers die zijn ingestroomd in de WGA eens doorneemt en de herbeoordelingen aanvraagt? Neem dan contact op met Basis Arbodienst via ons contactformulier of bel met 085-4835804.