Verzuimbeleid

Verzuimbeleid op maat

Verzuim is meer dan alleen ziekte. Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom iemand uitvalt. Als iemand om welke reden dan ook niet kan werken, dan komt er veel bij kijken om herstel en re-integratie op een verantwoorde manier te doen plaatsvinden. Dat geldt voor jou als werkgever maar ook voor de medewerker zelf.

Het vooraf opstellen van regels (een verzuimbeleid) voorkomt gedoe en discussie achteraf. Heldere afspraken voorkomen dus onduidelijkheid en misverstanden. Het is bovendien een belangrijk onderdeel van je bedrijfscultuur, de normen en waarden in je bedrijf waar jij voor staat.

Plan van aanpak ziekteverzuim

In een verzuimbeleid staat helder beschreven hoe jouw bedrijf omgaat met verzuim. Je spreekt af wat je medewerker moet doen als hij niet kan werken en wat je in zo’n situatie van elkaar verwacht. Bijvoorbeeld wat je beiden kunt doen om het herstel en de re-integratie te bespoedigen.

Maar ook welke maatregelen je uit voorzorg (preventie) neemt om te voorkomen dat iemand uitvalt in het werkproces. Preventieve maatregelen die bijvoorbeeld naar voren komen uit de Risico-inventarisatie en -evaluatie (R&IE) en het Preventief medisch onderzoek (PMO) spelen daarbij bijvoorbeeld een prominente rol.

Ziekteverzuimbeleid van jouw bedrijf

Uiteraard moet het verzuimbeleid passen bij je bedrijf. Factoren zoals hoe groot je bent als organisatie en hoe je met elkaar om wil gaan, normen en waarden en bedrijfscultuur, spelen daarbij een belangrijke rol. Voelen je medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voor het eigen werk en je bedrijf, of maken ze zich er soms gemakkelijk van af? Dat heeft direct invloed op je ziekteverzuimbeleid.

Wil je jouw verzuimbeleid door ons laten beoordelen of wil je dat wij samen met jou (en je OR) een passend verzuimbeleid opstellen? Neem dan even contact op. We leggen je graag uit hoe we een bijdrage kunnen leveren aan helderheid en transparantie op een wijze die past bij jou en je organisatie.