Inzetbaarheid

Het thema van nu

Inzetbaarheid: het thema van nu. Je hebt er als werkgever waarschijnlijk al vaker van gehoord. Inzetbaarheid gaat over de gezondheid, belastbaarheid, betrokkenheid, motivatie en ontwikkeling van alle medewerkers in je organisatie. Zo zorg je dat ze duurzaam inzetbaar zijn.

Als werkgever heb je een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Mensen moeten steeds langer doorwerken. Dat levert regelmatig problemen op, fysiek maar ook psychisch. Hoe ga je daar als werkgever mee om? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers inzetbaar blijven? Hoe voer je daarover het juiste gesprek? Welke afspraken maak je over de voortgang?

Basis Arbodienst helpt met duurzame inzetbaarheid van je personeel

Inzetbaarheid bekijk je niet alleen vanuit medisch oogpunt. Het is ook een managementkwestie. Betrokken leiderschap door directie en leidinggevenden draagt bij aan de inzetbaarheid. Maar ook de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers speelt een grote rol. Daarover in gesprek blijven met elkaar om voortdurend de juiste stappen te zetten in het beleid: daar draait het om.

Wat doen de inzetbaarheidsadviseurs van Basis Arbodienst?

De inzetbaarheidsadviseurs van Basis Arbodienst zorgen ervoor dat het goede gesprek op gang wordt gebracht. Als het nodig is voeren zij gesprekken voor en namens jou, en begeleiden ze inzetbaarheidstrajecten.

Ze hebben het met je medewerker over kansen, uitdagingen, eisen in het werk en behoeftes. Een gesprek over inzetbaarheid kan over van alles gaan en zou minimaal eens per jaar gevoerd moeten worden. Het is een conversatie op basis van gelijkwaardigheid en in een veilige sfeer. Dat is het altijd het streven van Basis Arbodienst.

Wat Basis Arbodienst voor je doet

We signaleren zaken waar jij en je medewerker mee aan de slag kunnen en ondersteunen je om ervoor te zorgen dat er ook echt wat gebeurt. Nu investeren in je organisatie voor een betere en gezondere toekomst? Neem dan contact met ons op!