re-integratie (spoor 1, 2 en 3)

Langdurig verzuim

In de Wet Verbetering Poortwachter staan regels waaraan je als werkgever en medewerker moet voldoen bij (langdurig) verzuim. Deze regels hebben onder andere ook betrekking op inspanningen die een werkgever doet om voor re-integratie van de uitgevallen medewerker zorg te dragen. Wordt een medewerker langdurig ziek? Dan ga je samen aan de slag om hem weer fit aan het werk te krijgen.

Maar hoe gaat dat precies en welke mogelijkheden zijn er? Basis Arbodienst legt het uit.

Re-integratie Spoor 1

In het eerste spoor onderzoekt een arbeidsdeskundige wat de functiemogelijkheden zijn voor de zieke medewerker. De bedrijfsarts heeft hier samen met je medewerker een analyse voor gemaakt op basis van de mogelijkheden die de medewerker nu heeft. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk weer op te pakken, of aan de slag te gaan in een andere functie binnen het bedrijf.

Re-integratie Spoor 2

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer binnen het bedrijf niet meer mogelijk is. Je medewerker kan in dit geval niet meer terugkeren naar zijn eigen, oorspronkelijke werk maar ook niet naar een andere functie binnen het bedrijf. De focus ligt dan op de mogelijkheden voor ander werk bij een ander bedrijf. Het gaat dan in veel gevallen over outplacement naar dat andere bedrijf.

Re-integratie Spoor 3

Het derde spoor is alleen van toepassing wanneer je als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor is er voor medewerkers die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek hebben gevonden. Het is er vooral op gericht om een duurzame functie te vinden en zo de kosten voor jou als werkgever te verlagen.

Meer weten over de vormen van re-integratie en de mogelijkheden? Vraag het onze specialisten!