Preventief spreekuur

Preventief spreekuur van de bedrijfsarts

Voorkomen is beter dan genezen. Wellicht denkt u bij een bedrijfsarts aan iemand die ingeschakeld wordt nadat een medewerker zich ziek meldt? Met het preventief spreekuur (ook wel: open spreekuur of arbeidsomstandighedenspreekuur) heeft u een extra middel in handen om op de lange termijn uitval van medewerkers te voorkomen.

Schakel in het voorkomen van ziekte

Om ervoor te zorgen dat je medewerker gezond, veilig en met plezier aan het werk blijft, kan hij altijd terecht bij een bedrijfsarts. Dat kan ook als de medewerker niet ziek is. De bedrijfsarts is namelijk ook een belangrijke schakel in het voorkomen van ziekte. Een bedrijfsarts kent je bedrijf door en door, heeft een beeld bij de werkplekken en werkzaamheden en kent bovendien je medewerkers.

Advies van de bedrijfsarts

Om je medewerkerker te ook te helpen als het even niet meezit en maar hij zich desondanks niet ziek heeft gemeld, is het preventieve spreekuur bedacht. Ook wel het open-, arbeidsomstandigheden of anonieme spreekuur genoemd. Iedere medewerker heeft het recht een afspraak te maken bij de bedrijfsarts bij vragen over zijn gezondheid in relatie tot het werk dat hij verricht. Zonder dat je daar als werkgever van op de hoogte hoeft te zijn.

Je medewerker kan dit zelf aanvragen zonder dat de werkgever op de hoogte wordt gesteld. Het spreekuur is in dat geval anoniem. Wat besproken is blijft tussen je medewerker en de bedrijfsarts. Maar het preventieve spreekuur kun je als werkgever ook in overleg met je medewerker inzetten om ervoor te zorgen dat je bij klachten vroegtijdig kunt ingrijpen.

Preventief spreekuur bij Basis Arbodienst

Wil je meer weten over (de toegang tot) het preventieve spreekuur, wat het voor jou kan betekenen of wil je direct een afspraak maken met een bedrijfsarts?