Loopbaanonderzoek en loopbaanadvies

Loopbaanonderzoek en -advies

Een loopbaanadvies in combinatie met een uitgebreid loopbaanonderzoek geeft inzicht in de vervolgstappen die een medewerker kan zetten in zijn of haar carrière. De wereld is een stuk dynamischer dan een tijd geleden en permanente carrièreontwikkeling hoort daarbij. Met een loopbaanonderzoek en -advies speel je op een gedegen manier in op deze ontwikkeling en draag je niet alleen bij aan medewerkertevredenheid en -ontwikkeling maar ook aan een sterkere organisatie als geheel.

In gesprek over de loopbaan

Functies veranderen in de loop van de tijd. Medewerkers ook. Steeds sneller. De tijd dat medewerkers hun hele werkzame leven bij hetzelfde bedrijf blijven werken is voorbij. Daarom is het zo belangrijk om voortdurend in gesprek te blijven over de loopbaan van de medewerker. Zit hij nog op zijn plek? Wil hij een opleiding volgen waarmee hij stappen kan zetten en mee kan groeien met het bedrijf? Een loopbaanonderzoek met loopbaanadvies beantwoordt al die vragen en meer.

Wat is een loopbaanadvies?

Een loopbaanadvies volgt op een uitgebreid loopbaanonderzoek. Het geeft inzicht in welke vervolgstappen een medewerker kan zetten in zijn carrière. Dat gebeurt door antwoord te geven op de vragen:

  • Wat kan de medewerker?
  • Wat wil de medewerker?
  • Wat voor functie past bij de medewerker?
  • Over welk groeipotentieel beschikt de medewerker?
  • Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt voor de medewerker?

Op basis van dit uitgebreide onderzoek met meerdere testonderdelen, adviseren wij jouw medewerker over zijn loopbaan. We geven aan welke vervolgstap het beste bij hem past aan de hand van persoonlijke uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoeken van de carrièrekansen van een medewerker kan veel opleveren, voor hen én voor jou. Inzicht in een mogelijk carrièrepad en welke opleidingen of andere begeleiding hierbij passen bijvoorbeeld. Zo haalt iedere persoon het beste uit zichzelf!