Bezwaar en beroep WGA

Bezwaar en beroep WGA en andere UWV beschikkingen

Het UWV geeft beschikkingen af over WGA, ziektewet en WHK die een grote impact kunnen hebben op je bedrijfsvoering. Het kan dus lonen om een specialist mee te laten kijken naar deze beschikkingen en indien nodig bezwaar te maken of in beroep te gaan. Bezwaar en beroep WGA, (of Ziektewet en WHK beschikkingen) kan flinke besparingen opleveren en andere problemen voorkomen.

Omgaan met arbeidsongeschiktheid

Omgaan met langdurige arbeidsongeschiktheid is niet meer weg te denken uit het werkveld van sociale zekerheid en verzuim. Vroegtijdig reageren op risico’s is jouw taak als werkgever maar aan de kant van het UWV valt ook iets te halen. Een bezwaarschrift gericht aan het UWV kan namelijk veel kosten en werk besparen.

Bezwaar en beroep tegen UWV beschikkingen

WGA, Ziektewet en WHK

De specialisten van Basis Arbodienst kijken graag kritisch mee  naar de beschikkingen die worden afgegeven door het UWV  zoals bijvoorbeeld WIA beschikkingen, ziektewet beschikkingen en WHK beschikkingen.

Het is bekend dat de instroom in de categorie 80-100 WGA de hoogste instroom heeft, dat voor de werkgever de duurste categorie. Door de beschikkingen die het UWV afgeeft kritisch te bekijken naar kan een werkgever besparen op de schadelast.

Direct resultaat

Basis Arbodienst heeft recent bij een nieuwe klant de hele administratie doorgenomen en voor alle  WGA bij het UWV dossiers een herbeoordeling aangevraagd. Met succes! Aan een en ex-werknemer bijvoorbeeld die al een aantal jaren een WGA uitkering 80-100% ontvangt, is nu een IVA uitkering toegekend omdat zijn arbeidsongeschiktheid duurzaam blijkt.

Hoe werkt beroep en bezwaar tegen zo’n UWV beschikking

In het bovenstaande geval heeft de werkgever Basis Arbodienst gemachtigd bezwaar te maken bij het UWV. Basis Arbodienst heeft proforma bezwaar aangetekend bij het UWV waardoor alle (medische) stukken zijn opgestuurd naar de gemachtigde bedrijfsarts. De bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de casemanager WGA van Basis Arbodienst hebben de stukken bestudeerd en hebben een bezwaar gemaakt tegen de beschikking.

Het UWV heeft de beslissing heroverwogen en het bezwaar gegrond verklaard wat betekent dat er met op basis van de nieuwe informatie alsnog een IVA is toegekend. De betreffende werknemer krijgt hierdoor 5% meer uitkering heeft gekregen met terugwerkende kracht, en het levert de werkgever een aanzienlijke premie besparing.

Beschikkingen van het UWV

Je kunt als werkgever op verschillende momenten beschikkingen ontvangen van UWV. Bijvoorbeeld bij:

  • Ziektewet;
  • loonsanctie;
  • WGA-beoordeling (einde wachttijd);
  • overgang WGA van loongerelateerde naar loonaanvullende of vervolguitkering;
  • overige wijzigingen in de WGA-uitkering;
  • herbeoordelingen WGA.

Wil je dat onze WGA experts je helpen bij het controleren van beschikkingen van het UWV? Neem dan contact op met Basis Arbodienst via ons contactformulier of bel met 085-4835804.