Wat is een bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een in het BIG geregistreerde arts met de aantekening specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’. Er is een duidelijk verschil met een arbo arts.

Een arbo arts is namelijk een BIG geregistreerde arts die uitsluitend mag werken onder supervisie van een bedrijfsarts. Het verschil is dat deze in het BIG register de aantekening specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ hebben. Als je werknemer naar het spreekuur gaat van de arbodienst en arbo arts of een arts in opleiding met je werknemer gesproken heeft moet dat in het spreekuurverslag staan. Er staat dan ook in welke arts de supervisie heeft gedaan bij deze afspraak.

Wat houdt supervisie in?

In de bedrijfsgezondheidszorg verlenen naast bedrijfsartsen ook (basis)artsen zorg. Een (basis)arts – zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts (AIOS) als een arts niet in opleiding (ANIOS) –  mag alle taken van uitvoeren uitsluitend onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en dit toezicht noemen we supervisie.

BIG register

Een bedrijfsarts is een BIG (Beroepen in de individuele gezondheidszorg) geregistreerde medisch specialist, die na zijn studie tot basisarts een opleiding heeft gevolgd op het gebied van bedrijfszorg. Hij heeft in het BIG register een aantekening specialisatie ‘arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde’ en mag beoordelen of een medewerker wegens ziekte niet kan werken.

Huisarts of bedrijfsarts?

Als medewerker zegt ik mag niet werken van mijn huisarts, dan is het oordeel van de bedrijfsarts doorslaggevend. Deze zal altijd de nodige medische informatie opvragen bij betrokken behandelaren van de medewerker. Dat kan een huisarts zijn, een specialist of een andere behandelaar zoals een fysiotherapeut.

Op basis van de input van de betrokken behandelaren bepaalt hij zijn oordeel. Overigens moet de zieke medewerker een machtiging tekenen alvorens de informatie opgevraagd mag worden.

Vragen

Heb je vragen over de artsen waarmee Basis Arbodienst werkt, neem dan even contact met ons op.