Privacybeleid

Ons privacybeleid

Op deze pagina vind je het privacybeleid van Basis Arbodienst. Naast een privacyreglement hebben wij ook algemene voorwaarden. Die vind je hier.

Doel van ons privacyreglement

Om jou en je bedrijf te ondersteunen bij het uitvoeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid heeft Basis Arbodienst je gegevens nodig. Wij kunnen niet zonder deze informatie. Dat neemt niet weg dat je gegevens natuurlijk wel vertrouwelijk zijn en ook zo behandeld moeten worden.

Basis Arbodienst heeft een privacyreglement. Daar staat in wie van Basis Arbodienst jouw gegevens mag inzien, gebruiken en beheren. Bovendien staat in dit privacyreglement hoe wordt voorkomen dat onbevoegde personen jouw gegevens kunnen inzien. Je privacy moet gewaarborgd zijn. Het gaat immers om het werk en de gezondheid van jou en je medewerkers.

Gegevens bewaren

In onze persoonsregistratie bewaren wij de gegevens van jouw medewerkers. In deze registratie vind je dus informatie over medewerkers van de bedrijven die zich laten ondersteunen door Basis Arbodienst. Onze persoonsregistratie bevat drie soorten gegevens:​

  • vaste gegevens van werkgevers;
  • vaste gegevens van medewerkers;
  • situationele gegevens over medewerkers (zoals datum ziekmelding, aard van de klachten, keuringsresultaat).

Gebruik gegevens door Basis Arbodienst en derden

Alleen medewerkers van Basis Arbodienst die voor jouw organisatie werken, mogen je gegevens inzien onder supervisie van de bedrijfsarts.

Ook voor derden geldt een duidelijk omschreven beleid waaraan Basis Arbodienst zich houdt. Alleen de werkgever en de eventuele verzekeraar krijgen beperkt informatie. Je werkgever krijgt statistische gegevens over het verzuim in zijn bedrijf. Daaraan is nooit te herleiden wat de oorzaak is van het verzuim van een medewerker.

Voor je werkgever is dat waardevolle informatie waarmee hij (samen met Basis Arbodienst) zijn beleid op het gebied van verzuim en arbeidsomstandigheden kan verbeteren. Een verzekeraar krijgt slechts de gegevens die nodig zijn om tot uitkering van ziekengeld over te kunnen gaan, dus alleen de data van ziek- en herstelmeldingen en of je al dan niet gedeeltelijk het werk hebt hervat.

Cookies

Beheer hieronder je cookie instellingen:


Opslag gegevens?

De belangrijkste gegevens zijn in een automatiseringssysteem opgeslagen dat gebruik maakt van een datakluis. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden en veiligheidsprocedures reguleren de toegang tot de gegevens.

Zelf je informatie inzien

Je kunt de informatie over jezelf inzien, bijvoorbeeld als je iets wil laten corrigeren of zelfs laten verwijderen. Het kan ook zijn dat je wil weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over jou zijn verstrekt. Op dit soort vragen kunt je antwoord krijgen door inzage te vragen in je dossier. Je kunt dan schriftelijk een verzoek indienen bij Basis Arbodienst. Daarna kun je bijvoorbeeld samen met een bedrijfsarts je gegevens inzien. Om vast te stellen dat het ook daadwerkelijk om jou gegevens gaat, is legitimatie met een geldig legitimatiebewijs verplicht.

​Meer weten?

Heb je een vraag over privacybescherming ? Stuur dan een bericht naar privacy@basisarbodienst.nl.

Voor klachten verwijzen wij je naar ons klachtenreglement.

 

Arnhem, Juli 2021