Mediation

Arbeidsconflict

Ruim 30% van alle mensen die zich ziek melden, doet dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict wil je zo snel mogelijk oplossen. Niemand wordt er beter van. Daarom kiezen steeds meer werkgevers voor mediation bij een arbeidsconflict. Dankzij mediation kom je sneller tot een passende oplossing voor beide partijen.

Mediation bij een arbeidsconflict

In meer dan 87% van de gevallen wordt een arbeidsconflict opgelost. Als het conflict te hoog oploopt, kan de medewerker ontslag nemen. Ook kan hij zich ziek melden. Maar zou praten niet veel beter kunnen werken? Kun je bijvoorbeeld een conflict met een leidinggevende of die ene collega anders oplossen zonder over te gaan op ontslag? Ja, dat is zelfs heel goed mogelijk.

Herstelmediation en mediation bij ontslag

Als werknemer en werkgever slecht met elkaar overweg kunnen, kan dit soms leiden tot een serieus arbeidsconflict. Zelden is in dat geval op een rustige manier naar elkaar uitgesproken wat er aan de hand is. Door dat wél te doen – aan tafel bij de mediator – klaart de lucht vaak op. De mediator zorgt ervoor dat iedereen evenveel aan bod komt. Op die manier komt er ruimte voor normaal contact en is het arbeidsgeschil op te lossen.

Soms kan het beter zijn de arbeidsrelatie te beëindigen en op een nette manier uit elkaar te gaan, omdat het conflict niet oplosbaar blijkt. Zo’n beëindiging loopt steeds vaker via exit-mediation ofwel mediation bij ontslag. De mediator voert onderhandelingen over de voorwaarden waarop partijen uit elkaar gaan. Uiteindelijk worden de gemaakte afspraken over de beëindiging in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Beide partijen ondertekenen deze afspraken.