Sociale zekerheid

Veranderde sociale zekerheid

De sociale zekerheid is veranderd en legt meer verantwoordelijkheid bij werkgever en werknemer dan in het verleden. Vanaf de jaren negentig heeft de overheid met de privatisering van de Ziektewet een duidelijk signaal afgegeven: de vervuiler betaalt. Met de wetten die daarna door de overheid zijn opgesteld is de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid volledig bij de werkgever en zijn medewerkers gelegd. De overheid wil dat werkgevers hun uiterste best doen tot re-integratie te komen, zodat ziekteverzuim afneemt en de instroom in de WIA (arbeidsongeschikt na ziekte) wordt beperkt. Dit vraagt natuurlijk ook om een ander gedrag van werkgevers en werknemers. Basis Arbodienst kan je hierin adviseren.

Ziekteverzuim beperken

Van jou als werkgever wordt vooral verwacht dat je jouw steentje bijdraagt op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim beperken en re-integratie bevorderen. Voor de medewerker is het verplicht mee te werken aan re-integratie, of dit nu binnen het huidige bedrijf is of daarbuiten. Je hebt er als werkgever dus groot belang bij dat je medewerker zo spoedig mogelijk weer gezond en succesvol het werk hervat.

Maar wat nu als dat niet lukt en je medewerker is 104 weken ziek? Dan heeft hij mogelijk recht op een WGA-uitkering. Afhankelijk van de aard en mate van arbeidsongeschiktheid krijgt je werknemer een WIA of IVA-uitkering.

Daar komt veel bij kijken voor jou als werkgever. Je bent namelijk nog niet van het UWV af na die 104 weken. Jaarlijks krijg je in november de gedifferentieerde premienota Werkhervattingskas (Whk). Dat loopt tot wel tien jaar lang door. En zo zijn er tal van voorbeelden van administratieve taken die op jouw bord vallen. Ontdek waar Basis Arbodienst je mee kan helpen op dit gebied, ook nadat je medewerker 104 weken ziek is.

Wil je dat we je helpen dit allemaal administratief goed neer te zetten?