Frequent verzuim

Wat is frequent verzuim? Het verzuimpercentage van de werkenden in Nederland ligt rond de 4%. De gemiddelde ziekmeldfrequentie in Nederland is 1. Dat betekent dat de gemiddelde Nederlander een keer per jaar ziek is.

Wanneer iemand zich minimaal drie keer in 12 maanden ziekmeldt, spreken we van frequent verzuim. Vaak is frequent verzuim niet éénmalig. Het zijn vaak dezelfde medewerkers die zich ieder jaar meerdere malen ziekmelden. Op zich is dat al vervelend genoeg. Maar daar komt nog bij dat frequent verzuim in bijna alle gevallen uiteindelijk leidt tot langdurige uitval.